درباره ما

زندگی با وجود تمام سختی هایی که دارد، زیبایی های فراوانی در دل آن نهفته است. موارد و موضوعات زیادی برای شادیمان هست که اگر به آن بیندیشیم پی به خاصیت زیبایی زندگی خواهیم برد. چه خوب است که دلیل لبخند و شادی و امید دیگری باشیم.
باید راهی یافت، برای زندگی را زندگی کردن، نه فقط زندگی را گذراندن، باید راهی یافت، برای صبح ها با امید چشم گشودن، برای شب ها با آرامش خیال خوابیدن …
حق داری که خستگی ات را دَر کنی، اما حق نداری که دیگر به مسیر ادامه ندهی … این طور که نمی شود، تا دیر نشده باید راهی پیدا کرد!!
اگر واقعا می خواهی کاری انجام بدهی، راهی پیدا می کنی و اگر نمی خواهی بهانه ای پیدا می کنی، پس مهمترین قسمت آن است که خود را به فکر کردن عادت بدهید هیچ چیز غیر از تفکر صحیح نمی تواند شما را قادر کند که به هدفتان برسید.
لذا کارشناسان صنایع درب فدک (SDF) بر این باورند هر شغلی که در آن انسان بتواند به کشورش خدمت کند قابل افتخار است چرا که شغل و کار ما بخش مهمی از بوم و زندگی اجتماعی را پر می کند و بهترین راه برای رسیدن به رضایت واقعی این است که آنچه به بزرگ بودن آن اعتقاد داریم را انجام دهیم. باور داریم که باید کار خود را انجام دهیم، اما نه فقط در حد وظیفه بلکه اندکی بیشتر و از روی سخاوت. همین مقدار اندک به اندازه تمام کار ارزش دارد.
پس می کوشیم تا جامه افتخار و عظمت را بپوشیم و همیشه در نظر داشته باشیم که افتخارات تازه ای به دست خواهیم آورد چرا که افتخارات گذشته همچون شمشیری است که زنگ زده و از رونق افتاده باشد. پس هیچگاه به دنبال سرعت و تندی کار نیستیم، بلکه خوبی و برگزیده بودن را انتخاب کرده ایم که اگر مردم از ما پرسیدند در این مدت چه کار انجام داده اید، خود خوبی و بی نقصی را جست و جو کنند. لذا تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.
متخصصین و کارشناسان شرکت (SDF) نوآوری را از دو دیدگاه مد نظر خود قرار داده اند: نوع آوری به عنوان یک ایده یا اختراع بکر و نوآوری که به مثابه ی تغییراتی است که درون یک فرهنگ اتفاق می افتد و از ایده هایی که درون خود فرهنگ خلق می گردد نشأت می گیرد بنابراین بهره وری منابع انسانی یکی از رکن های مهم این شرکت است.
حضور استادکاران با تجربه و هنرمند در مجموعه (SDF) باعث شده تا با رفع محدودیت ها و موانع بر سر راه تولید و بهبود و اصلاح کالاهای موجود در بازار آرامش، کیفیت و خدمتی صادقانه و با سهولت را در اختیار شما قرار دهیم و این امر میسر نبوده مگر به پشتوانه اعتماد شما و بهره گیری از دو دهه تجربه و تلاش که توانسته ایم تجربه دیروز را با دانش امروز آمیخته سازیم و صنایع درب فدک را به عنوان یک برند ایرانی خدمتتان معرفی نماییم.
و این گونه شد که شعار ” امنیت و سلامت، کیفیت و صداقت، خدمتی با سهولت ” را برگزیدیم.

صنایع درب فدک